április 15, 2014

GY.I.K.

Mely vállalkozások minősülnek KKV-nak?

Először is határozzuk meg, hogy mit tekintünk vállalkozásnak. Vállalkozásnak tekintünk minden olyan önálló piaci kapcsolatokkal rendelkező gazdasági szervezetet, amely tevékenységét profitorientáltan végzi és jövedelemtermelést folytat. Magyarországon a KKV meghatározásának legfontosabb mérőszáma a foglalkoztatottság. Ez alapján mikrovállalkozásról akkor beszélhetünk, ha 10 főnél kevesebb a foglalkoztatottak száma, kisvállalkozás esetén ez 50 főnél kevesebb, középvállalkozás esetében pedig 250 főnél kevesebb a foglalkoztatottak száma. A létszámadatok mellett azonban más tényezőket is figyelembe kell venni a törvény szerint, mégpedig az éves nettó árbevételt vagy a mérlegfőösszeget. Ezen tényezők figyelembevétele után a tulajdonosi struktúra megvizsgálása is szükséges.

Mit jelent az üzletfejlesztés?

Az üzletfejlesztés egy lehetséges definíciója a következő:

Üzletfejlesztés: olyan kreatív-intuitív, irányító üzleti funkció, amely a piaci siker érdekében integráló-szinergikus módon használja ki a szervezet rendelkezésére álló erőforrásokat és fogja össze a különböző funkcionális területeket. (Fodor, 2004)

Tehát az üzletfejlesztés vizsgálja azt, hogy vállalatok miként birkóznak meg a külső- és belső kihívásaikkal, megőrizve illetve javítva saját versenyképességüket és hatékonyságukat, valamint, hogy milyen eszközökkel érik el saját céljaikat.

Mit jelent az innováció?

Az innováció meghatározására nagyon sok definíció létezik. Egy klasszikus definíció szerint “Az innováció az új termék, technika, technológia, és az ezekkel kapcsolatos ismeretek létrejöttének és bevezetésének a folyamata, beleértve az ezeket megalapozó, illetve a realizálásukhoz nélkülözhetetlen szervezeti és gazdálkodásbeli változásokat is.” A definícióból is látható, hogy az innováció egy széles fogalomkört takar, de mindenképpen valami újat (új termék, új technológia, új piac, stb.) jelent, ami által a vállalat jobban tud alkalmazkodni az állandóan változó gazdálkodási feltételekhez.

Hogyan kell vállalkozást indítani?

Ahhoz, hogy vállalkozást tudjunk indítani vállalkozói igazolvány kiváltása vagy cég alapítása szükséges, továbbá, ha az általunk végezni kívánt tevékenység szakhatósági, vagy egyéb engedélyhez kötött, akkor a szükséges engedélyek beszerzését Egy vállalkozást indítani azonban körültekintő üzleti tervezés szükséges, teljesítve a törvény által előírt követelményeket.

Kitől kérhetek segítséget, ha egy új vállalkozást szeretnék elindítani?

Ha úgy döntünk, hogy szeretnénk vállalkozást indítani, mindenképpen kérjük ki egy könyvelő, adótanácsadó segítségét, illetve cég alapításánál ügyvéd segítségére is szükség van, alapító okirat  vagy társasági szerződés elkészítéséhez. A könyvelő inkább az elindulásnál, adminisztrációs és bejelentkezési kötelezettségek teljesítésében tud segíteni. A tanácsadó cégek pedig üzleti terv elkészítésében nyújthatnak segítséget.

Hogyan döntsem el, hogy milyen vállalkozást indítsak?

A legfontosabb dolog vállalkozás indításánál, hogy szakmailag legyen elképzelésünk a piacról. Tájékozottak legyünk a piacon szereplő versenytársak termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban, az árakról, illetve, hogy milyen nyereségre lehet szert tenni az adott piacon az adott termékkel.

Milyen törvény által előírt teendőkkel jár egy vállalkozás indítása?

Vállalkozás esetén vállalkozói igazolvány, vagy cég alapítás szükséges. Bejelentési kötelezettségünknek eleget kell tenni a NAV-nál, KSH-nál, területileg illetékes önkormányzatnál és ügyfélkapunál. Ezekben nagy segítséget nyújthat egy könyvelő. Továbbá vállalkozás indításánál elengedhetetlen követelmény a bankszámlanyitás és a területileg illetékes kamaránál való regisztráció.

Kötelező üzleti terv készítése vállalkozás indításakor?

Nem, nem kötelező, törvény nem írja elő az üzleti terv készítését.

Mi a vállalkozásfejlesztés folyamata?

  • Új ötlet
  • Piacképesség vizsgálata
  • Pénzügyi elemzés
  • Forrásigény meghatározása
  • Üzleti terv készítése
  • Szükséges források biztosítása
  • Megvalósítás
  • Ellenőrzés